با توجه به فراگیر شدن کامپیوترها در کسب و کارهای امروزی تصمیم گرفتیم نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه  و خدمات کامپیوتر را برای مدیران کسب و کار ها و همچنین همکاران خود قرار دهیم.

نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه های زیر برای بسیاری از کارهای پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است و شما می توانید با توجه نیاز مخاطب خود برخی از بند های آن را تغییر دهید.

مزیت قرارداد پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

مزیت قرارداد پشیتبانی شبکه های کامپیوتری این است که باعث می شود دو طرف قرارداد وظایف یکدیگر نسبت به هم را به طور درست و شفاف بشناسند و انتظارات اضافه ای از یکدیگر نداشته باشند.

از طرفی دیگر به طور شفاف قوانینی در قرارداد پشتیبانی شبکه وضع شده است تا هر یک از طرفین از عمل به وظایف خود کوتاهی نکنند و در صورتی که این موضوع اتفاق بیفتد طبق بند های موجود در قرار پشیتیبانی شبکه با شخص یا شرکت مورد نظر برخورد خواهد شد.

در رابطه با انتظار اضافه در قرارداد پشتیبانی شبکه می توانیم به مثال های زیر اشاره کنیم:

به عنوان نمونه برخی از کارفرمایان تصور می کنند که کارشناس شبکه وظیفه ی تعمیر سخت افزار کامپیوتر آن ها بر عهده دارد. در صورتی که تعمیر سخت افزار کامپیوتر یک کار کاملا تخصصی است ، به گونه ای که هر متخصص سخت افزار نمی تواند تمام قطعات سخت افزاری را به طور کامل تعمیر کند. برخی از کاشناسان تعمیر سخت افزار فقط متخصص تعمیر پاور کامپیوتر هستند و برخی فقط متخصص تعمیر مادربورد!

این موضوع درباره ی موبایل هم مطرح است و به گونه ای برخی کارفرمایان انتظار دارند موبایلشان را کارشناس پشتیبان شبکه تعمیر کند!

این موضوع از آنجایی سرچشمه می گیرد که بسیاری از افراد کلمه IT را به تمام زیرشاخه های آن ارتباط می دهند و فکر می کنند یک شخص یا یک تیم کوچک می تواند تمام نیاز های آی تی را پوشش دهد.

این موضوع را می توانیم به بدن انسان تشبیه کنیم ، همان گونه که ده ها و یا صد ها نوع متخصص برای اعضای مختلف بدن موجود دارد ، به گونه ای که یک دکتر تخصص چشم دارد و دکتری دیگر تخصص مغز و اعصاب، موضوع آی تی هم به همین صورت است!

در برخی موارد دیده شده است که از کارشناس شبکه درباره ی رفع عیوب مربوط به اتوماسیون های اداری انتظار رفته است!

در تمامی موارد عنوان شده در بالا وظیفه ی کارشناس آی تی و پشتیبان شبکه پیگیری مواردی است که باعث به وجود آمدن مشکل شده است. همچنین کارشناس شبکه می بایستی در انتخاب تجهیزات سخت افزاری و خرید های نرم افزاری به کارفرما مشاوره بدهد .

در انتها کارفرما مختار است تا نسبت به مشاوره و سناریو های ارائه شده و با توجه به مزایا و معایب هر یک از آن ها راه کاری را انتخاب کند.

این قرارداد مابین شرکت  ………………..  با شماره تماس …………….. و به نمایندگی آقای …………….. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و مجموعه آی تی پشتیبان که نماینده آن آقای شایان شاطری با شماره تماس  09017252705  که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده اول ـ موضوع قرارداد (نگهداری ماهیانه) :

مـــوضــوع قرارداد عـــبارت است از پشتيباني سخت افزار، تجهیزات رایانه ای و شبكه محلي شرکت ……………  شامل:

1) تأمين قطعات و تجهيزات رایانه ها و همچنین نگهداري و مدیریت تجهيزات شبکه

2) نگهداري و پیگیری تعميرات تجهيزات شبكه اي اعم از فعال و غيرفعال و نیز پشتيباني ، راهبري و مديريت نرم افزاري شبكه موجود و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه سازي ، توسعه شبكه و افزایش امنیت اطلاعات.

ماده دوم – مدت قرارداد:

 • قرارداد حاضر از تاريخ 0000/00/00 لغايت 0000/00/00 به مدت 12 ماه دارای اعتبار و لازم الاجرا ميباشد.
 • پس از انقضاء مهلت ياد شده این قرارداد در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده سوم – مبلغ قرارداد:

ارزش خالص كل مبلغ قرارداد عبارت است از مبلغ به عدد ريال ( مبلغ به حروف ریال ) است كه در دوازده قسط مساوی قابل پرداخت می باشد و پرداخت قسط اول در زمان عقد قرارداد و پرداخت سایر اقساط در اول هر ماه به مبلغ ………. ريال قابل پرداخت است.

تبصره 1- شروع تعهدات پیمانکار با پرداخت قسط اول مبلغ قرارداد از سوی کارفرما می باشد.

تبصره 2- در صورت توافق طرفین وکسر کسورات قانونی، کارفرما موظف است تصویر رسید پرداخت کسورات کسر شده از قرارداد را به صورت کتبی به پیمانکار تسلیم نماید.

تبصره 3- مبلغ فوق الذکر  بصورت خالص پرداختی بوده و شامل کسورات قانونی نمی باشد.

ماده چهارم تعهدات پيمانكار:

 • بازديد دوره اي و سرويس تجهيزات شبكه و رایانه ها و همچنین ارائه گزارش های مربوطه ( در صورت لزوم )
 • تعمير و يا تعويض تجهيزات فعال و غیر فعال معيوب شبكه حداكثر ظرف مدت 3 روز کاری و در صورت نیاز به تعویض با هماهنگی کارفرما و یا نماینده ایشان انجام شود.
 • در صورت درخواست کارفرما مبنی بر گسترش کمی و کیفی سیستم های رایانه ای و شبکه کامپیوتری و غیره که خارج از تعهدات پیمانکار باشد هزینه های خرید و اجراء طی قرارداد جداگانه محاسبه و از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد.

تبصره 4- در صورتیکه تجهیزات فعال و غیرفعال شبکه یا قطعات رایانه ها و لپ تاپ ها و غیره قابل تعمیر نباشد پیمانکار موظف است موضوع را سریعا به کارفرما اطلاع دهد تا کارفرما بر طبق صلاح خود عمل کند.

 • ارائه راهكارهاي مناسب براي بالا بردن امنيت شبكه موجود ( جلوگيري از نفوذها و آسيب هاي داخلي و خارجي )
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي بالا بردن ضريب اطمينان و سلامت اطلاعات موجود
 • ارائه راهكار مديريت پهناي باند و مانيتورينگ و عيب يابي منابع تحت شبكه

تبصره 2- مديريت و حفاظت در مقابل حملات خرابكارانه برنامه ریزی شده و اختلال های ويروسي بعهده پيمانكار نمی باشد زیرا موارد ذکر شده در قرارداد کاملا مجزایی با عنوان  امنیت شبکه و بیمه اطلاعات  قابل اجراست که شرایط و مفاد خاص خود را دارد.

 • مديريت و نگهداری شبكه محلي مبتني بر فناوري Microsoft Windows Server
 • مديريت و تنظيم سرويسهاي شبكه و اصلاح ساختار آدرس دهي شبكه
 • مدیریت و بروزرسانی سرویس های دیوار آتش ( Firewall ) و ضد ویروس ها (Anti-Virus)
 • انجام بازدید دوره ای (مطابق با طرح انتخاب شده) در هر زمانی که نیاز باشد در غیر اینصورت هر ماه یکبار ، پیمانکار ملزم به حضور در محل کارفرما می باشد.

تبصره 6- تامین نرم افزارهای مورد نیاز با پیشنهاد پیمانکار و تایید کارفرما خواهد بود و هزینه های خرید به عهده کارفرما خواهد بود.

تبصره 7-تامین پهنای باند مناسب اینترنت برای استفاده کاربران شرکت با پیشنهاد پیمانکار و تایید کارفرما خواهد بود و پرداخت هزینه های آن به عهده کارفرما خواهد بود.

تبصره 8- فرآیند خريد قطعات براي تعويض/ ارتقاء بر عهده پیمانکار بوده و با تایید کارفرما می باشد و هزينه آن بصورت مجزا با ارائه فاكتور توسط کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 9-ارائه خدمات به صورت غیر حضوری (Any desk) برا اساس نیازهای کارفرما و به دفعات می باشد و به مراجعه حضوری و فیزیکی در محل کارفرما اولویت دارد.

تبصره 10-در صورتیکه شرایط سخت افزاری و اجرای شبکه بر اساس پیشنهاد پیمانکار اجرا و ایجاد گردد، پیمانکار ملزم به گارانتی نمودن عدم پیش آمدهایی از قبیل هک و … می باشد.

ماده پنج سخت افزار ها و تجهیزات کارفرما:

سخت افزار و تجهیزات جانبی کارفرما به شرح ذیل در دفتر تهران می باشد :

 1. تعداد … عدد چاپگر لیزری (سیاه و سفید و رنگی)
 2. تعداد … عدد رایانه رومیزی
 3. تعداد … عدد دستگاه مدیریت شبکه بی سیم
 4. تعداد … عدد سرور
 5. تعداد … عدد سوئیچ شبکه
 6. تعداد تجهیزات دیگر

ماده شش زمانبندی حضور در محل کارفرما :

 • طبق این قرارداد پیمانکار موظف است در هر زمانی که کارفرما لازم بداند در محل کارفرما حضور داشته و تا برطرف نکردن اشکال بکار خود ادامه دهد و اگر ضرورتی پیش نیامد بصورت دوره ای هر ماه یک بار بازدید کامل داشته و گزارش آنرا در صورت لزوم به کارفرما ارائه دهد.
 • طبق این قرارداد پیمانکار متعهد گردید در هر ماه حداکثر ……… روز در محل شرکت کارفرما حضور یافته و نسبت به انجام و ظایف خود اقدام لازم را به عمل آورد.
 • پیمانکار قبول و تعهد نموده است تا در سایر روزها نیز در صورت تشخیص کارفرما در محل شرکت مذکور حضور یابد.
 • در صورتی که کارفرما اعلام نیاز به حضور پیمانکار بیش از ………. روز در ماه نماید طبق توافق طرفین به ازای هر روز حضور مازاد مبلغ مبلغ به عدد ریال ( مبلغ به حروف ریال ) به مبلغ ثابت پرداختی کارفرما افزوده خواهد شد که مبلغ مازاد بصورت ماهانه با ارائه فاکتور از سوی پیمانکار، توسط اداره مالی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
 • در صورت اعزام کارشناس به ماموریت های خارج از محدوده شهر تهران علاوه بر محاسبه مبلغ ایاب و ذهاب مبلغی بصورت توافقی برای حضور کارشناس در نظر گرفته خواهد شد که مبلغ نهایی بصورت فاکتور برای کارفرما ارسال می گردد که این مبلغ از سوی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

ماده هفتم حل اختلاف  :

در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر طرفین در تفسیر، تعبیر، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض و غیره که از طریق مذاکرات فی مابین میسر نگردد، حل اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی ذی صلاح تهران امکان پذیر می باشد.

ماده هشتم تعداد مواد قرارداد و معرفی نماینده  :

 • این قرارداد دارای هشت ماده و هشت تبصره می باشد و در دو نسخه تکثیر شده است که یک نسخه نزد کارفرما و دیگری نزد پیمانکار محفوظ می ماند و هریک از دو نسخه بصورت مستقل از اعتبار واحد برخوردارند.
 • جناب آقای ………. از سوی کارفرما و جناب آقای شایان شاطری از سوی پیمانکار به عنوان طرفین در این قرارداد معرفی میگردند.

                        نماینده کارفرما                                                                                                       پیمانکار

               جناب ………………………….                                                                                   جناب آقای شایان شاطری