شرکت مخابرات تهران ۳ نوع اینترنت ارائه میدهد که به ترتیب قیمت آن ها در زیر آمده است. تمام تعرفه های عنوان شده از سایت مخابرات می باشد و هیچ تغییری در آن ها داده نشده است. برای ثبت نام اینترنت مخابرات می توانید با شماره ۲۰۲۰ تماس بگیرید.

تعرفه اینترنت ADSL مخابرات ۱۴۰۳

تعرفه اینترنت ADSL مخابرات 1403

تعرفه اینترنت VDSL مخابرات ۱۴۰۳

تعرفه اینترنت VDSL مخابرات 1403

تعرفه اینترنت فیبر نوری مخابرات ۱۴۰۳

.

همچنین قیمت و تعرفه های کامل تر فیبر نوری در لینک تعرفه اینترنت فیبر نوری مخابرات ۱۴۰۳ آمده است که توسط پشتیبانی شبکه آی تی پشتیبان ساده سازی شده و به راحتی می توانید طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید.