شرکت مخابرات تعرفه های اینترنت را در سایت خود نیز قرار داده است اما ما در اینجا سعی کردیم به صورت ساده تر و خلاصه تر آن را قرار دهیم تا بتوانید از بین انتخاب های مختلف بهترین بسته را انتخاب کنید.

اینترنت با سرعت 20 تا 30 مگابیت در 3 بسته ارائه شده است:

 • ترافیک بین الملل 50 گیگ قیمت ماهیانه 80 هزار تومن
 • ترافیک بین الملل 80 گیگ قیمت ماهیانه 110 هزار تومن
 • ترافیک بین الملل 140 گیگ قیمت ماهیانه 140 هزار تومن

اینترنت با سرعت 30 تا 50 مگابیت در 3 بسته ارائه شده است:

 • ترافیک بین الملل 120 گیگ قیمت ماهیانه 135 هزار تومن
 • ترافیک بین الملل 160 گیگ قیمت ماهیانه 145 هزار تومن
 • ترافیک بین الملل 350 گیگ قیمت ماهیانه 250 هزار تومن

اینترنت با سرعت 50 تا 100 مگابیت در 3 بسته ارائه شده است:

 • ترافیک بین الملل 180 گیگ قیمت ماهیانه 162 هزار تومن
 • ترافیک بین الملل 250 گیگ قیمت ماهیانه 180 هزار تومن
 • ترافیک بین الملل 500 گیگ قیمت ماهیانه 300 هزار تومن

اینترنت ویژه با تا سرعت 300 مگابیت در 2 بسته ارائه شده است:

 • ترافیک بین الملل 400 گیگ قیمت ماهیانه 240 هزار تومن
 • ترافیک بین الملل 700 گیگ قیمت ماهیانه 340 هزار تومن

تمامی سرویس های اینترنت پس پرداخت بوده و بجز دو بسته آخر قابلیت پیش پرداخت را نیز دارند.

همچنین در تمامی بسته ها 2 برابر ترافیک بین الملل، ترافیک داخلی نیز ارائه می شود.

حجم اینترنت مورد نیاز ما چقدر است؟

شما شاید بتوانید به طور تقریبی حجم مصرفی کل اینترنت خود را طبق ماه های قبلی مورد سنجش قرار دهید اما نمی توانید مصرف تک تک دستگاه های متصل به اینترنت و مصرف کننده را متوجه بشوید. برای این کار لازم است از یک شرکت پشتیبانی شبکه بخواهید تا با راه اندازی سرویس کنترل مصرف پهنای باند این موضوع را مانیتور کند و بتوانید به درستی بر مصرف اینترنت مدیریت داشته باشید.