وظیفه مرکز عملیات امنیتی (SOC) نظارت، پیشگیری، شناسایی، بررسی و پاسخگویی به تهدیدات سایبری در شبانه روز است. تیم ‌های SOC وظیفه نظارت و حفاظت از دارایی ‌های سازمان از جمله مالکیت معنوی، داده ‌های پرسنل، سیستم ‌های تجاری و یکپارچگی برند را بر عهده دارند. تیم SOC استراتژی کلی امنیت سایبری سازمان را اجرا می کند و به عنوان نقطه مرکزی همکاری در تلاش های هماهنگ برای نظارت، ارزیابی و دفاع در برابر حملات سایبری عمل می کند.

SOC چه می کند؟

اگرچه اندازه کارکنان تیم های SOC بسته به اندازه سازمان و صنعت متفاوت است و کارشناسان پشتیبانی شبکه را نیز شامل می شود، اکثر آنها تقریباً نقش ها و مسئولیت های مشابهی دارند. SOC یک عملکرد متمرکز در یک سازمان است که افراد، فرآیندها و فناوری را برای نظارت مستمر و بهبود وضعیت امنیتی سازمان در حین پیشگیری، شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخ به حوادث امنیت سایبری به کار می گیرد.

پیشگیری و تشخیص

وقتی صحبت از امنیت سایبری می شود، پیشگیری همیشه موثرتر از واکنش است. به جای پاسخ دادن به تهدیدات در حین وقوع، یک SOC برای نظارت شبانه روزی شبکه کار می کند. با انجام این کار، تیم SOC می تواند فعالیت های مخرب را شناسایی کرده و قبل از ایجاد آسیب از آنها جلوگیری کند.

وقتی تحلیلگر SOC چیز مشکوکی می بیند، تا آنجا که می تواند اطلاعاتی را برای بررسی عمیق تر جمع آوری می کند.

تحقیق و بررسی

در مرحله بررسی، تحلیلگر SOC فعالیت مشکوک را برای تعیین ماهیت تهدید و میزان نفوذ آن به زیرساخت تجزیه و تحلیل می کند. تحلیلگر امنیتی شبکه و عملیات سازمان را از منظر یک مهاجم می بیند و به دنبال شاخص های کلیدی و مناطق در معرض قرار گرفتن قبل از سوء استفاده می گردد.

تحلیلگر انواع مختلف حوادث امنیتی را با درک چگونگی گسترش حملات و نحوه واکنش موثر قبل از اینکه از کنترل خارج شوند، شناسایی و انجام می دهد. تحلیلگر SOC اطلاعات مربوط به شبکه سازمان را با جدیدترین اطلاعات تهدید جهانی ترکیب می کند که شامل اطلاعاتی در مورد ابزارها، تکنیک ها و روندهای مهاجم برای انجام یک تریاژ موثر است.

واکنش

پس از بررسی، تیم SOC پاسخی را برای رفع مشکل هماهنگ می کند. به محض تایید یک حادثه، SOC به عنوان اولین پاسخ دهنده عمل می کند و اقداماتی مانند جداسازی نقاط پایانی، خاتمه دادن به فرآیندهای مضر، جلوگیری از اجرای آنها، حذف فایل ها و غیره را انجام می دهد.

پس از یک حادثه، SOC برای بازیابی سیستم ها و بازیابی هرگونه داده از دست رفته یا در معرض خطر کار می کند. این ممکن است شامل پاک کردن و راه‌اندازی مجدد نقاط پایانی، پیکربندی مجدد سیستم‌ها یا در مورد حملات باج‌افزار، استقرار پشتیبان‌های قابل اجرا برای دور زدن باج‌افزار باشد. در صورت موفقیت آمیز بودن، این مرحله شبکه را به حالت قبل از حادثه برمی گرداند.