همانطور که میدانید شبکه های کامپیوتر از لحاظ وسعت به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند که رایج ترین این شبکه ها، شبکه محلی LAN و بسیاری از شرکت ها و سازمان ها بدلیل وسعت کم مورد استفاده قرار می گیرد. اما در ادامه می خواهیم درباره شبکه ی دیگری از لحاظ وسعت صحبت کنیم.

شبکه MAN که مخفف Metropolitan Area Network است به معنی شبکه شهری بزرگ هست و ابعاد آن هم می تواند از چند ساختمان تا یک شهر باشد. این شبکه از اتصال تعداد زیادی شبکه LAN به وجود می آید.

مدیای مورد استفاده در شبکه MAN

مدیای مورد استفاده برای اتصال در شبکه MAN کابل فیبر نوری و یا رادیو است، دلیل این موضوع اتصال فواصل طولانی در این نوع شبکه است که برای اتصال آنها باید مدیایی مورد استفاده قرار بگیرد که سرعت بالاتر داشته باشد و فاصله ی طولانی تری نسبت به شبکه LAN را ساپورت کند.

اندازه شبکه MAN

همان طور که گفته شد ابعاد شبکه MAN از چند ساختمان تا یک شهر است، به عبارتی دیگر شبکه MAN از شبکه LAN بزرگ تر است ولی نسبت به شبکه WAN کوچک تر می باشد.

مدیریت شبکه MAN

شرکت های پشتیبانی شبکه رایج نمی توانند این شبکه ها را مدیریت کنند و شرکت های خاص که تعداد انگشت شماری دارند با تیم گسترده خود می توانند چنین شبکه هایی را مدیریت کنند.