رنگ بندی کابل شبکه از زمانی که کابل شبکه طراحی شد تا به امروزه با ۲ نوع استاندارد شناخته می شود که یکی از آن ها سالیان سال است منسوخ شده و امروزه در تمامی شرایط تنها از یک نوع استاندارد استفاده می شود که در ادامه درباره آن توضیح می دهیم.

استاندارد رنگ بندی A کابل شبکه (منسوخ شده)

این نوع استاندارد که آن را با نام T-568A نیز می شناسند از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ مورد استفاده قرار می گرفت به شکل زیر می باشد:

رنگ بندی کابل شبکه استاندارد نوع A

استاندارد رنگ بندی B کابل شبکه (کاربردی)

این نوع استاندارد که آن را با نام T-568B نیز می شناسند از سال ۲۰۰۲ تا امروزه مورد استفاده قرار میگیرد و به شکل زیر می باشد:

نکات مهم در رنگ بندی کابل شبکه

دو سر کابل شبکه از هر استانداری که باشد باید با یکدیگر از نظر ترتیب رنگ بندی یکسان باشد. به عنوان مثال اگر از استاندارد رنگ بندی B استفاده می کنید باید ۲ سر کابل شبکه از استاندارد B در رنگ بندی پیروی کند.

یادگیری ساده ترتیب رنگی کابل شبکه

برای شروع کار سوکت زنی و اینکه ترتیب جهتی رنگ بندی کابل شبکه را فراموش نکنید همیشه سوکت شبکه را تا مدت ها در یک حالت و در یک دست بگیرید تا فراموش نکنید ترتیب رنگ بندی از چپ به راست بوده است یا از راست به چپ!

ما به شما پیشنهاد می کنیم که اگر راست دست هستید سوکت شبکه را به نوعی در دست بگیرید لبه های فلزی سوکت به سمت شما باشد و قسمت گیر کننده سوکت به سمت پشت قرار بگیرد. همچنین قسمتی از سوکت که کابل شبکه به آن وارد می شود سمت چپ سوکت باشد و قسمت که انتهای آن به آن می رسد سمت راست باشد. عکس زیر این موضوع را نشان می دهد.

رنگ بندی ساده کابل شبکه

اهمیت رنگ بندی در پشتیبانی شبکه

از اهمیت بسیار زیاد رنگ بندی کابل شبکه در پشتیبانی شبکه باید بگوییم که اگر در زیرساخت شبکه و کابل کشی آن مشکلی به وجود بیاید، رعایت درست استاندارد رنگ بندی کابل شبکه می تواند سرعت رفع مشکلات را به شدت افزایش دهد.