یوزر و پسورد اینترنت مخابرات برای تنظیم مودم و اینترنت بر روی آن بدرد میخورد. شرکت مخابرات این دو عبارت را به همراه vpi و vci در روز اول بر روی یک برگه در اختیار شما قرار می دهد.

اما اگر به هر دلیلی آن را فراموش کرده اید می بایستی با شماره تلفن ۲۰۲۰ تماس گرفته تا یوزر و پسورد اینترنت را برای شما به شماره موبایلی که در روز اول به آن ها اعلام کرده اید، پیامک کنند. اگر در تماس تلفنی از همان خط تلفنی تماس بگیرید که سرویس اینترنت بر روی آن قرار دارد، احتمال اعلام شفاهی یوزر و پسورد اینترنت به شما وجود دارد اما ممکن است یک یا چند حرف از آن را اشتباه متوجه شوید! چرا که یوزر و پسورد اینترنت مخابرات شامل تعدادی حروف انگلیسی و اعداد است که ممکن است در تماس تلفنی به درستی شنیده نشود.

دریافت یوزر و پسورد اینترنت مخابرات از وب سایت

اگر نام کاربری و رمز عبور ورود به پنل کاربری در سایت مخابرات را در اختیار داشته باشید شاید یوزر پسورد اینترنت مخابرات در قسمتی از وب سایت وجود داشته باشد و از این طریق بتوانید از آن مطلع شوید. با توجه به اینکه وب سایت مخابرات به صورت مداوم تغییر می کند ممکن است این ویژگی از آن حذف شده باشد و یا به درستی کار نکند.