دیوایس از لحاظ معنایی دستگاه ترجمه می شود، به عبارتی دیگر دیوایس دستگاه سخت افزاری است که به واسطه نرم افزار موجود بر روی آن کارهای محاسباتی مختلفی را انجام می دهد. دیوایس ها قائدتا ورودی، خروجی یا هر دوی آن ها را دارند. یک دیوایس می تواند هر دستگاه الکترونیکی باشد که قابلیت نصب نرم افزار یا Firmware را داشته باشد.

تعریف دیوایس به زبان ساده تر

تعریف دیوایس از زبان هر کسی متفاوت است اما از نگاه آی تی پشتیبان و با توجه به ارائه خدمات شبکه توسط ما، به هر دستگاه الکترونیکی که بتواند به صورت مستقل برای ما کاری انجام دهد دیوایس می گویند. به عنوان مثال یک کامپیوتر می تواند کارهای زیادی برای ما انجام دهد. کامپیوتر خود از ورودی و خروجی های بسیاری تشکیل شده است. این ورودی ها و خروجی ها یا اطلاعات هستند و یا کاری بر روی اطلاعات انجام میدهد.

ورودی ها و خروجی های دیوایس

به عنوان مثال درایو نوری بر روی یک کامپیوتر هم می تواند ورودی اطلاعات باشد و هم خروجی اطلاعات به کامپیوتر. این ورودی ها و خروجی یا توسط کامپیوتر تولید شده اند و یا کامپیوتر می تواند بر روی آن ها ویرایش انجام دهد که این موضوع خود باعث خلق اطلاعات جدید است.

جایگاه دیوایس در زندگی

دیوایس ها روز به روز در زندگی ما مهم تر می شوند و دلیل آن این است که تمامی دارایی های ما از حالت فیزیکی به حالت دیجیتالی تبدیل شده اند. این دارایی ها توسط دیوایس های ما تولید می شوند و یا بر روی آن ها ادیت های مختلفی انجام می شود. عکس ها و مدارک مالی ما بخش بزرگی از همین دارایی ها هستند.

معانی دیگر دیوایس

در برخی از تعریف دیگر دیوایس آمده است که ورودی ها و خروجی های دیوایس ها که به آن ها دیوایس جانبی گفته می شود نیز به عنوان دیوایس شناسایی می شوند. این تعریف غلط نیست و می تواند برای تمامی این موارد نیز از کلمه دیوایس استفاده شود. به عنوان مثال شما می توانید فلش، پرینتر و حتی SSD را نیز دیوایس بنامیم.