خدمات مجازی سازی سرور

از مهم ترین ویژگی های نرم افزاری که امروزه بر روی سرور های فیزیکی راه اندازی می شود می توان به مجازی سازی سرور اشاره کرد.

راه اندازی مجازی سازی اولین کاری است که کارشناس شبکه برای استفاده بهینه از سخت افزار قدرتمند سرور و ارائه خدمات پشتیبانی شبکه با کیفیت، آن را بر روی سرور فیزیکی راه اندازی می کند. در مجازی سازی سرور، سرویس های شبکه به صورت نرم افزاری به گونه ای از یکدیگر تفکیک می شوند که فعالیت هر سرور مجازی بر روی سرور مجازی دیگر تاثیر نگذارد.

به عبارتی دیگر اگر نرم افزار مالی مجموعه که بر روی یک سرور مجازی در سرور فیزیکی شما قرار دارد دچار ایراد شود و دسترسی لازم را به پشتیبانی نرم افزار مالی به گونه ارائه می شود که ایشان نتوانند بر روی سروریس های دیگر شبکه نظیر اشتراک فایل ها تاثیر بگذارند.

مجازی سازی سرور

مجازی سازی سرور چیست؟

همانطور که میدانید سرویس های مختلف نرم افزاری بر روی سرور فیزیکی قرار میگیرند. در قدیم یک سیستم عامل بر روی سرور فیزیکی نصب میشد و تمامی سرویس های نرم افزاری مورد نیاز مانند نرم افزار مالی، فایل های اشتراکی و اتوماسیون در کنار یکدیگر بر روی همان سیستم عامل قرار میگرفتند اما این کار باعث ایجاد تداخل هایی بین سرویس های نرم افزاری می گردید.

برای رفع این مشکل هر سرویس نرم افزاری را بر روی یک سرور فیزیکی راه اندازی می کردند، اما هزینه خرید چند سرور فیزیکی برای بسیاری از مجموعه ها توجیه مالی نداشت!

در انتها فناوری مجازی سازی عرضه شد که امکان مجزا سازی سیستم عامل های مختلف را به گونه ای که به طور همزمان بتوانند فعالیت کنند به وجود آورد که در نهایت هر سرویس نرم افزاری فقط بر روی یک سیستم عامل نصب می شد و دیگر تداخلی بین این سرویس ها به وجود نمی آمد.

در تصویر رو به رو هم این موضوع نشان داده شده است که چند سرور فیزیکی به یک سرور فیزیکی تبدیل شده است اما به گونه ای که تمامی سرویس های نرم افزاری در داخل آن مجرا شده است و جداگانه به فعالیت خود می پردازند.