در Raid 0 اطلاعات به تعداد دیسک های موجود تقسیم می شود و هر قسمت از اطلاعات بر روی یک دیسک ذخیره می شود. تصور کنید که سه دیسک فیزیکی برای ذخیره اطلاعات در اختیار دارید که با هم رید صفر شده اند. اطلاعات به سه قسمت تقسیم می شوند و هر قسمت بر روی یکی از دیسک ها ذخیره می شود.

مزایای Raid 0 چیست؟

  • مزیت اصلی Raid 0 افزایش سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات است و دلیل این موضوع استفاده از تعداد زیاد دیسک های سخت افزاری است. به عنوان نمونه اگر سرعت نوشتن اطلاعات بر روی هر دیسک را ۲۰۰ MB/s در نظر بگیرید و ۳ عدد دیسک داشته باشید که با یکدیگر رید صفر شده اند، سرعت نوشتن کلی اطلاعات شما تقریبا برابر با ۶۰۰ MB/s است. در واقعیت سرعت نوشتن اطلاعات از ۶۰۰ MB/s کمتر است چرا که زمانی که اطلاعات مورد نظر شما توسط Raid Controller به سه قسمت تقسیم می شود کاهش سرعت ناچیزی را تجربه خواهید کرد.
  • سرعت خواندن اطلاعات در Raid 0 نیز همانند سرعت نوشتن اطلاعات است و به نسبت افزایش تعداد دیسک ها، افزایش پیدا می کند.
  • مزیت دیگر Raid 0 سادگی آن است که خود باعث می شود در اکثر Raid Controller ها امکان استفاده از آن وجود داشته باشد.
  • دیگر مزیت در Raid 0 عدم کاهش فضای ذخیره سازی اطلاعات است. در Raid های دیگر مجموع فضای قابل استفاده کمتر از مجموع فضای دیسک های مورد استفاده است، دلیل این موضوع استفاده از قسمتی از فضای دیسک برای بازیابی اطلاعات در صورت از بین رفتن دیسک سخت افزاری است.

معایب Raid 0

  • عیب اصلی Raid 0 نداشتن قابلیت Redundant است، به عبارتی هر تعداد دیسک که داشته باشید و اطلاعات ذخیره شده بر روی یکی از آن ها آسیب ببیند، کل اطلاعات غیر قابل استفاده می شود و اطلاعاتی که بر روی دیسک های سالم دیگر وجود دارند دیگر به درد نمی خورند. در نهایت عدد صفر در نام گذاری این رید به معنی عدم داشتن Redundant در آن است. از طرفی برخی دیگر می گویند نام گذاری Raid که R اول آن به معنی Redundant است اشتباه است. چرا که هیچ Redundant ای عملا وجود ندارد!
  • عیب دیگر Raid 0 این است که هر چقدر تعداد دیسک های تشکیل دهنده آن بیشتر باشد، احتمال از بین رفتن اطلاعات بیشتر است، چرا که هر دیسک طول عمر مشخصی دارد و هر کدام که طول عمر کمتری داشته باشد منجر به حذف کامل اطلاعات می شود.

به دلیل معایب گفته شده، در پشتیبانی شبکه از این نوع رید استفاده نمی شود، چرا که احتمال از دست رفتن اطلاعات بر روی آن نسبت به رید های دیگر بیشتر است، از طرفی هم اگر نیاز به افزایش سرعت باشد از روش های دیگری برای آن توسط کارشناسان استفاده می شود.

کاربرد Raid 0

RAID 0 بهتر است برای ذخیره سازی غیر بحرانی، برای خواندن و نوشتن اطلاعات با سرعت بالا استفاده شود. ذخیره کردن جریان زنده ویدیو و ویرایش ویدیو از کاربردهای رایج RAID 0 به دلیل سرعت و عملکرد است. نوار دیسک بدون افزونگی داده ممکن است برای داده های موقت، فضای خالی یا در شرایطی استفاده شود که یک نسخه اصلی از داده ها به راحتی از یک دستگاه ذخیره سازی دیگر قابل بازیابی است.