معنی لغوی این عبارت به معنی DSN Server ای است که برای شما الویت دارد. به عبارتی شما آدرس مهم ترین DNS Server خود را در این کادر قرار می دهید تا سوال های مربوط به این DNS از این DNS Server پرسیده شود.

کاربرد اصلی Preferred DNS Server در شبکه

در شبکه های کامپیوتری سرویس های مختلفی راه اندازی می شوند که خود برای برقراری ارتباط داخلی نیاز به DNS Server دارند. در نهایت شما در شبکه داخلی خود یک DNS Server راه اندازی می کنید و آدرس آن را به Preferred DNS Server کلاینت های مختلف از طریق DHCP Server و یا به صورت دستی می دهید.

Preferred DNS Server برای Doamin

حال اگر در شبکه سرویس Active Directory داشته باشد به صورت پیش فرض در زمان نصب سرویس اکتیو دایرکتوری، سرویس DNS هم روی همان سروی نصب و راه اندازی می شود و شما برای جوین کردن کلاینت های خود داخل Domain باید از همین DNS Server برای Preferred DNS Server کلاینت ها استفاده کنید.

دلیل این کار این است که شما تنها یک آدرس Domain را در اختیار دارید که به واسطه این آدرس سوالات زیادی از طرف کلاینت ها پرسیده می شود و DNS Server باید اسم Domain مورد نظر را به IP مربوطه تبدیل کند تا جواب سوالات از طریق IP پاسخ داده شود.

Preferred DNS Server چه کاربرد های دیگری دارد؟

  • Preferred DNS server به شما میگه از کجا می تونید اکتیودایرکتوری رو پیدا کنید
  • Preferred DNS server به شما میگه از کجا می تونید سرویس احراز هویت یا Kerberos رو پیدا کنید
  • Preferred DNS server به شما میگه از کجا می تونید از اکتیودایرکتوری سئوال بپرسید یا LDAP سرور رو به شما معرفی می کنه
  • Preferred DNS server به شما میگه از کجا می تونید به سرور ویدیو کنفرانس روی چه شماره پورتی استفاده کنید
  • Preferred DNS server به شما میگه از کجا می تونید داخل اکتیودایرکتوری جستجو کنید یا Global Catalog سرور رو معرفی می کنه
  • Preferred DNS server به شما می گه از کجا می تونید آدرس IP اسم های سرورهای شبکه رو پیدا کنید.

کارشناس پشتیبانی شبکه می بایستی در شبکه های کامپیوتری آدرس Preferred DNS server را آدرس DNS Server داخلی خود قرار دهد تا ارتباطات در شبکه به درستی صورت گیرد.