ARP مخفف Address Resolution Protocol است و وظیفه آن تبدیل IP به Mac Address و بالعکس است.

پروتکل Address Resolution Protocol یک پروتکل لایه ۲ است که برای تبدیل آدرس های MAC به آدرس های IP استفاده می شود. همه هاست ها در یک شبکه با آدرس IP خود شناخته می شوند، اما NIC ها (یا کاکنتور کارت شبکه) آدرس IP ندارند، آنها آدرس MAC دارند. ARP پروتکلی است که برای مرتبط کردن آدرس IP به آدرس MAC استفاده می شود.

در برخی از شبکه های کامپیوتری ممکن است پروتکل ARP به درستی کار نکند و توسط برخی از آنتی ویروس ها در شبکه جلوی عبور آن گرفته شود. در این حالت کارشناس پشتیبانی شبکه وظیفه دارد تا مشکل را برطرف کند تا شبکه بتواند به درستی انتقال اطلاعات را انجام دهد.

جایگاه ARP در مدل OSI

Mac Address همچنین به عنوان لایهData Link  نیز شناخته می شود که مسئول شروع و پایان یک ارتباط بین دو دستگاه برای انتقال اطلاعات می باشد. IP Address نیز به عنوان لایه Network و یا لایه ای که مسئول ارسال اطلاعات از طریق روتر های مختلف است نیز نامیده می شود. پروتکل ARP بین این دو لایه کار می کند.

ARP چگونه کار می کند؟

هنگامی که یک کامپیوتر در شبکه می خواهد بسته ای را برای کامپیوتر دیگری با آدرس IP مشخص در شبکه ارسال کند، یک پکت ARP در شبکه ارسال و پخش می کند که حاوی پیام مقابل است: این آدرس IP برای چه آدرس MAC در شبکه است؟ همچنین آدرس IP و MAC خود را نیز در شبکه اعلام می کند. تمامی کامپیوتر های متصل در شبکه این پیام را دریافت می کنند و فقط کامپیوتری که IP مورد نظر مربوط به خودش است پاسخ می دهد و آدرس Mac خود را در شبکه ارسال می کند. سپس کامپیوتری که پیام را ارسال کرده بود جواب را که حاوی آدرس Mac مقصد هست را دریافت می کند و اطلاعات مورد نظر را برای همان آدرس Mac ارسال می کند.