دنیای شبکه دنیای بسیار بزرگی است و به دو بخش اساسی تقسیم می شود. بخش اکتیو و پسیو شبکه دو بخش مهم در شبکه های کامپیوتری هستند که ما تمرکزمون در مقاله بیشتر بر روی پسیو شبکه است تا شما را بیشتر با این مضمون آشنا کنیم.

لازم به ذکر است که یک شبکه برای اینکه بتواند به طور درست کار کند نیاز دارد که هم اکتیو و هم پسیو آن به درستی اجرا شده باشد که در نهایت خدمات پشتیبانی شبکه با کیفیتی  به مجموعه مورد نظر ارائه شود.

پسیو شبکه به زبان ساده

اگر بخواهیم پسیو شبکه را به طور ساده توضیح دهیم می توانیم آن را به پی و اسکلت یک ساختمان تشبیه کنیم. شما اگر میخواهید ساختمان خوبی داشته باشد باید آن ساختمان اسکلت محکم و مطمئنی داشته باشد تا خیال شما از بابت استحکام آن ساختمان که مهم ترین موضوع در کیفیت ساخت یک ساختمان است راحت باشد.

از طرفی دیگر وقتی یک ساختمان پی و اسکلت خوبی نداشته باشد، اصلاح آن پس از ساخت غیر ممکن است و بدون خرابی ساختمان نمی توان آن را اصلاح کرد و در برخی با بازسازی می توان بخشی از ایرادات را برطرف کرد.

کابل کشی در پسیو شبکه

در شبکه های کامپیوتری هم بستر کابل کشی ساختمان بخش اعظم پسیو شبکه محسوب می شود که باید به طور اصولی و درست راه اندازی شده است و پیش بینی آینده در آن لحاظ شده باشد.

اصلاح پسیو شبکه

اگر کابل کشی شبکه درست انجام نشده باشد اصلاح آن تقریبا غیر ممکن و سخت است و هزینه دوباره ای برای کارفرما به بار می آورد. در برخی موارد نیاز به کابل کشی روکار احساس می شود و به این وسیله می توان بستر کابل کشی را تا میزان قابل قبولی اصلاح کرد اما در بسیاری از موارد نمی توان به همان حالت اولیه کابل کشی را از نو انجام داد.