پاور ماژول ها به عبارت ساده همراه چند راهی های برق هستند که در جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند اما با تفاوت هایی که در ادامه به آن میپردازیم.

پاور ماژول مثل تمامی قطعات رکمونت به ستون های رک پیچ می شوند و حداقل یک یونیت فضا اشغال می کنند. به عبارتی اگر پاور ماژول را به صورت افقی در دست بگیریم سمت راست و چپ آن جای پیچ دارد که بر روی جای پیچ سطون های رک قرار میگیرد و می تواند در ارتفاع مورد نظر پیچ شود.

پاور ماژول چند خروجی برق دارد؟

پاور ماژول ها باید تعداد خروجی برق زیادی داشته باشند زیرا برای همین کار طراحی شده اند و قرار است برق تعداد زیادی از تجهیزات که داخل رک قرار گرفته اند از آن تغذیه شود. معمولا پاور ماژول هایی که به صورت افقی نصب می شوند از ۳ تا ۹ خروجی برق ارائه می دهند و پاور ماژول هایی که به صورت عمودی به رک وصل می شوند از ۱۹ تا ۳۳ خروجی برق ارائه می دهند.

انواع پاور ماژول

پاور ماژول ها در ۲ نوع رایج هستند، آن هایی که به صورت افقی نصب می شود را تک یونیت گویند و آن هایی که به صورت عمودی وصل می شوند را زیرو یونیت گویند. دلیل این نام گذاری این است که فضای یونیت در رک اشغال نمی کنند و به همین دلیل به اسم زیرو یونیت (Zero Unit) نام گذاری شده اند.

اجزای دیگر پاور ماژول

حتما چند راهی های معمولی را دیده اید که بر روی خود یک کلید قطع و وصل جریان برق دارند. در پاور ماژول ها این کلید جای خود را به کلید های مینیاتوری داده است و اکثر آن ها به جای کلید معمولی از یک کلید مینیاتوری استفاده می کند. همچنین در برخی از پاور ماژول ها از فیوز های شیشه ای استفاده می کنند که گاهی این فیوز ها برای هر خروجی برق نیز استفاده می شود. به عبارتی اگر پاور ماژول مورد نظر ۸ خروجی برق داشته باشد، هر پریز یه فیوز شیشه ای نیز دارد که جمعا ۸ فیوز شیشه بر روی پاور ماژول وجود دارد.

نصب پاور ماژول

نصب پاور ماژول و دیگر قطعات داخل رک را بهتر است یک شرکت خدمات شبکه برای شما انجام دهد. البته که بهتر است شرکت مورد نظر خدمات پسیو نیز انجام بدهد و همچنین کارشناس پشتیبانی شبکه بر روی روند انجام کار ها نظارت داشته باشد تا در رک مورد نظر برای انجام فعالیت های پشتیبانی شبکه مناسب باشد و مشکلات در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شوند.