شرکت مخابرات تهران 3 نوع اینترنت ارائه میدهد که به ترتیب قیمت آن ها در زیر آمده است. تمام تعرفه های عنوان شده از سایت مخابرات می باشد و هیچ تغییری در آن ها داده نشده است. برای ثبت نام اینترنت مخابرات می توانید با شماره 2020 تماس بگیرید.

تعرفه اینترنت ADSL مخابرات 1402

تعرفه اینترنت ADSL مخابرات 1402

تعرفه اینترنت VDSL مخابرات 1402

تعرفه اینترنت VDSL مخابرات 1402

تعرفه اینترنت فیبر نوری مخابرات 1402

تعرفه اینترنت فیبر نوری مخابرات 1402

.

همچنین قیمت و تعرفه های کامل تر فیبر نوری در لینک تعرفه اینترنت فیبر نوری مخابرات 1402 آمده است که توسط پشتیبانی شبکه آی تی پشتیبان ساده سازی شده و به راحتی می توانید طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید.