در مقاله رید چیست با تعریف رید و مزایایی که به همراه دارد آشنا شدید و. اما در این مقاله میخواهیم بیشتر با رید و انواع آن آشنا شویم تا بدانید کدام یک از انواع رید ها در پشتیبانی شبکه می تواند استفاده شود و چه مزایای و معایبی را با خود به همراه دارد.

Raid 0

این رید بر پایه تکنیک striping پایه گذاری شده است. به همین دلیل به همین نام نیز شناخته می شود. در این سطح به حداقل دو هارد نیاز است. در این مدل عملکرد سیستم به شکل مناسبی افزایش پیدا می کند. اما تحمل خطا تغییری نمی کند.

حداقل هارد:            ۲ عدد

تحمل خطا:             خیر

افزایش سرعت:       بله (سریع ترین)

مزیت:                    استفاده از تمام فضای دیسک ها

Raid 1

برای ایجاد ۱ Raid نیز به حداقل دو هارد نیاز دارد. در این مدل از تکنیک mirroring استفاده می شود. استفاده از این رید سرعت را افزایش می دهد. در کنار آن تحمل خطا نیز افزایش پیدا می کند و در صورت بروز هر گونه مشکلی، اطلاعات در بخش های دیگر ذخیره شده است.

حداقل هارد:            ۲ عدد

تحمل خطا:             بله

افزایش سرعت:       بله

Raid 5

زمانی که تکنیک striping و parity را در کنار هم به کار ببریم، Raid 5 ایجاد می شود. برای ایجاد آن به حداقل ۳ هارد دیسک نیاز است. در نتیجه استفاد از Raid 5 سرعت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می کند و حتی در صورت از بین رفتن یکی از هارد دیسک های موجود، محتوا باقی می ماند.

حداقل هارد:            ۳ عدد

تحمل خطا:             بله

افزایش سرعت:       بله

Raid 6

این رید از نظر عملکرد مثل Raid 5 است. یعنی تکنیک striping و parity را در کنار هم به کار برده می شود. اما از دو parity به طور همزمان استفاده می شود. به همین دلیل تحمل خطا بالاتری در مقایسه با رید ۵ دارد. سرعت در Raid 6 همانند Raid 5 می باشد.

حداقل هارد:            ۴ عدد

تحمل خطا:             بله

افزایش سرعت:       بله

Raid 10

زمانی که تکنیک های striping و mirroring را با یکدیگر ترکیب کنیم، Raid 1+2 ایجاد می شود. این Raid در واقع بهبود عملکرد Raid 0 و تحمل خطا Raid 1 را در کنار هم ارائه می دهد.

Raid 50

از ترکیب Raid 0 و Raid 5 به وجود می آید. نام دیگر آن Raid 50 است. برای داشتن یک Raid 5+0 به حداقل ۶ هارد نیاز است. تحمل خطا رید ۵۰ در مقایسه با Raid 5 بیشتر است. چرا که در صورت بروز هرگونه مشکلی تنها، یکی از آرایه های اطلاعات تحت تاثیر قرار می گیرد.

حداقل هارد:            ۶ عدد

Raid 60

با ترکیب Raid 0 و Raid 6 نیز می توان رید جدیدی به نام Raid 60 را داشت. این رید را با نام Raid 60 نیز می شناسند. برای ایجاد این رید حداقل به ۸ هارد نیاز است. نحوه ذخیره سازی اطلاعات در رید ۶۰ همانند Raid 50 می باشد. اما تفاوتی که سبب تمایز آن شده است این است که parity در آن دوبار تعریف شده است. بدین ترتیب حتی اگر سیستم نیز دچار مشکلی شود باز می تواند بدون وقفه به کار خود ادامه دهد.

حداقل هارد:            ۸ عدد